Gebruik de functie Tolerance Feature om Geometrische Dimensionering en Toleranties (GD&T-annotaties), Feature Control Frame en datum-id’s toe te voegen aan part faces en features.

De Tolerance Advisor gebruikt u om het tolerantie schema te controleren op fouten.

WERK MET ANNOTATIES VOOR TOLERANTIES

Maak en bewerk tolerantiefuncties

Gebruik de functie Tolerance Feature om geometrisch features te fixeren (constrain) en onderdeel te maken van de GD&T analyse binnen de Tolerance Advisor.

Werkinstructies

 • Binnen de part ribbon, klik Annotate tab  Geometric Annotation panel  Tolerance Feature

 • Selecteer het gewenste vlak, stel de opties in indien nodig, klik op de button OK.

 • Plaats de Leader naar de gewenste locatie en bevestig dit met een linker-klik om het eindpunt van de leader te plaatsen.

  Tip: Om de oriëntatie van de leader te wijzigen, past u een rechter-klik toe en selecteer Align to Geometry voordat u het eindpunt van de Leader plaatst. Door een rand of as aan te klikken kunt u de oriëntatie wijzigen.

  Een interactieve voorvertoning van de tolerantie annotatie is opgenomen in de minitoolbar. De minitoolbar bevat opties om de geometrie of feature te selecteren, een datum id toe te voegen en om rijen toe te voegen aan de Feature Control Frame. Opties die beschikbaar zijn voor de geselecteerde geometrie of feature worden zichtbaar gemaakt in de keuzelijst.

 • Klik op de onderdelen binnen de voorvertoning van de tolerantie annotatie om de eigenschappen en waarden te wijzigen.

 • Klik op OK om de Tolerance Feature te plaatsen. De annotatie wordt hierna opgenomen in de Tolerance Features folder binnen de browser.

 • Indien u de Tolerance Feature wilt uitlijnen, selecteert u de feature, rechter-klik en kiest u voor Align to Geometry. Vervolgens selecteert u een rand of as om de uitlijning te bepalen.

 • Indien u de Tolerance Feature wilt wijzigen; dubbel-linker-klik op de feature en verander de gewenste opties. Klik hierna op OK.

 • Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.

WERK MET ANNOTATIES VOOR TOLERANTIES

Maak een nieuw Datum Reference Frame

Gebruik de functie Create DRF om een nieuw Datum Reference Frame aan te maken,gebaseerd op uw eigen voorkeur en bestaande datums.

Werkinstructies

 • Binnen de ribbon, klik Annotate tab  Geometric Annotation panel  DRF

 • In de Datum Reference Frame dialoogvenster, selecteert u de gewenste primaire, secundaire en tertiaire datums uit de lijst van beschikbare datums.

 • Stel de gewenste modificaties in.

 • Klik op OK

 • Indien u de custom DRF wilt wijzigen, selecteer de DRF in de browser, rechter-klik, en selecteer Edit DRF in het menu.

 • Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.

WERK MET ANNOTATIES VOOR TOLERANTIES

Gebruik de Tolerance Advisor voor validatie op GD&T

De Tolerance Advisor begeleidt u bij het maken van een volledig gefixeerd (constrained) model. Wanneer u Tolerance Features plaatst, zal de advisor u voorzien van berichten of waarschuwingen over mogelijke problemen.

Werkinstructies

 • Binnen de ribbon, klik Annotate tab  Manage panel  Tolerance Advisor

 • Onderstaande meldingen zijn voorbeelden van berichten of waarschuwingen die weergegeven kunnen worden in het venster van de Tolerance Advisor.

  DRF is not referenced

  Not all part DOF are constrained

  Location not fully constrained

 • Indien u meer informatie wilt over de melding, rechter-klik en selecteer de optie More Information.

 • Klik op Tolerance Advisor in de ribbon om de Tolerance Advisor venster aan of uit te zetten.

 • Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.