WERK MET TEKSTEN EN LEADERS

Leaders met tekst toevoegen of bewerken

De leader is standaard opgebouwd uit een enkelvoudig segment. Indien u meer segmenten wilt toepassen, start het commando, rechter-klik en deselecteer de optie voor Single-Segment Leader.

Werkinstructies

 • Binnen de ribbon, klik Annotate tab Notes panel Leader Text

 • Selecteer het ankerpunt op de geometrie.

 • Voordat u de tekst plaatst, heeft u de volgende mogelijkheden:

   • In het rechter-klik menu selecteert u Align to Geometry om de orientatie van de tekst uit te lijnen op een rand of as.
   • Klik Select Next Candidate Plane in het rechter-klik menu of maak gebruik van de spatiebalk om door alternatieve vlakken te schakelen
 • Klik om het eindpunt van de leader te plaatsen.

 • Voeg de gewenste tekst in het Format Text dialoogvenster en klik op OK of APPLY.

 • De leader tekst kunt u als volgt wijzigen:

  • Selecteer de leader in het scherm of browser, rechter-klik en selecteer Edit in het menu.
  • Dubbel-klik op de leader in het scherm of browser.

  Pas de waarde aan en klik op OK.

 • Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.

WERK MET TEKSTEN EN LEADERS

Toevoegen van een generieke notitie

Indien u een generieke notitie wilt opnemen in de model-based definition dan volgt u de volgende werkinstructies.

Werkinstructies

 • Binnen de ribbon, klik Annotate tab Notes panel General Note

 • Selecteer het kwadrant in het scherm om de notitie te plaatsen.

 • Voeg de gewenste tekst toe in het Format Text dialoogvenster en klik op OK.

  Tip: Indien u de hoogte van de tekst wilt wijzigen, kunt u de annotatie schaal aanpassen in Application Options>General tab.

 • Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.

WERK MET TEKSTEN EN LEADERS

Toevoegen van een generieke profiel notitie

Een generieke profiel notitie kunt u toepassen op vlakken die niet beschikbaar zijn vanuit de functie tolerance feature annotation.

Werkinstructies

 • Binnen de part ribbon, klik Annotate tab Notes panel General Profile Not

 • Selecteer het kwadrant in het scherm om de notitie te plaatsen.

 • In de notitie tekst, selecteer General_Profile_Tol en klik op de Insert/Edit annotatie icon om de tolerantie waarde te specificeren.

 • Stel de tolerantiewaarde in, voeg de gewenste tekst toe in het dialoogvenster Format Text en klik vervolgens op OK.

 • Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.

WERK MET TEKSTEN EN LEADERS

Wijzig een notitie

Werkinstructies

 • Selecteer de notitie in de browser, rechter-klik en selecteer Edit.

 • Wijzig de notitie en klik op OK.

 • Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.